Text

Det grønne lokomitivet

Jobben som nå gjøres med Nygårdsgaten 5, gjør at energibruken i bygget halveres. Huseier er blant de første rehabiliteringsprosjektene som får grønt boliglån av Dnb! Og vi som entreprenør gjør jobben med fossilfrie maskiner. Det må være Bergens største grønne kinderegg - 3 ting i et prosjekt.

Dette har ført til at prosjektet har fått veldig mye oppmerksomhet den siste tiden. «Bygge-Bergen» har rettet øynene mot det arbeidet som nå legges ned i dette prosjektet og det er vi meget stolt av!

Vår byggherre, Universitetet i Bergen, har høye ambisjoner om et bærekraftig bygg. De er leietaker av bygget og har satt som premiss at de ønsker Breeam-godkjenning av det nye bygget. Dette innebærer satsing på lavt energiforbruk, bruk av solcellepaneler, gjennomtenkte materialbruk og gjenbruk.

Det er mer bærekraftig å bygge om enn å bygge nytt.

Byggeplassene drives helt uten fossil energi og nesten alt av rivemasser sorteres og går til gjenvinning. Med dette prosjektet er vi med på å videreutvikle fremtidens rehabiliteringsprosjekter.

«Antall kontorplasser i bygget dobles, og energiforbruket vil halveres.»