Text

Bobbeldekker - først ute med ny betongteknologi.

I det ærverdige Sundtbygget på Torgallmenningen foregår det nå store og spennende endringer.

Det kjente varehuset stengte dørene i januar 2022, og skal etter planen gjenåpne i 2024. Oppgraderingene foregår nå for fullt.  

Brødrene Ulveseth utfører blant annet innvendig betongarbeid. De gamle betongdekkene fra 1938 fjernes og erstattes med nye og mer miljøvennlige etasjeskiller.

Bobbeldekker og plattendekker

Som første bygg i Bergen vil de nye etasjeskillene i betong bli levert med bobbelteknologi. Ved bruk av kuler av resirkulert plast danner man hulrom i betongen som gjør at man sparer mengden med betong. Her blir det hele 35 % mindre betong, mindre vekt og mindre utslipp i produksjonen, samtidig som styrken i dekke ivaretas.

  • Bobbeldekker: Ny teknologi med 35 % mindre betong. Her brukes kuler av resirkulært plast inni dekke som skaper hulrom inni den nye kontruksjonen.
  • Plattendekker: Et tynt lag med betong og armering støpes på fabrikk og heises inn på byggeplass. Det øverste laget med betong støpes på byggeplass, slik at elementene støpes sammen. Man slipper tradisjonel forskaling på byggeplass.  

Montering av etasjeskillere

Plattendekker vil si at deler av armeringen og i dette tilfelles plastkulene støpes inn i et tynt lag med betong. Dette elementet løftes så inn på byggeplassen og utgjør en del den ferdige betongkonstruksjonen samtidige som det er en permanent forskaling på byggeplassen.

Bilde i galleriet
Etter at vi har fjernet all betong i en sone igjennom alle plan, heises nye bobbeldekker inn.
Bilde i galleriet
Når elementene er kommet på rett plass, kommer mer armering før det støpes sammen til et dekke. En liten del av jobben utføres med tradisjonel forskaling, uten elemtener, men fortsatt med bobbeldekker som gir 35 % mindre utslipp. Her ser man et området der vi har tradisjonel forskaling under det nye dekke.
Bilde i galleriet
Nytt plattendekke, med den nye bobbelteknologien løftes inn i det ærverdige bygget via en åpning i taket.

Når elementene er kommet på plass

Når alle elementene som utgjør en etasje eller et avgrenset området er kommet på plass, støpes resten av tykkelsen til det ferdige dekket, rett oppå elementet, og man slipper tratisjonel forskaling på byggeplassen. 

Dermed vil betongen som man ser fra undersiden av en etasje være støpt på fabrikk, mens betongen man ser fra oppsiden av ferdig gulv, være støpt på byggeplassen.

Bilde i galleriet
En del ferdig støpt på byggeplass

For å ivareta stabiliteten i bygget og fasaden, erstattes etasjeskiller i 5 soner, der den ene sonen får nytt dekke fra «kjeller til loft» før man tar neste sone.

Mesteparten av de nye dekken produseres som plattendekker hos Con-form i Øygarden.

Bilde i galleriet
Elementene blir støpt hos Con-Form Bergen, i Øygarden kommune. Con-Form er et deleid datterselskap av Brødrene Ulveseth Eiendom.