Text

Storfint besøk på byggeplass!

Nylig hadde vi byrådet for byutvikling og Bergen Næringsråd på besøk i Eldoradogården hvor vi total rehabiliterer bygget for Vestenfjelske Eiendom. Tema var ombruk, og settingen kunne ikke vært bedre i et bygg med bærende teglkonstruksjon fra 1860 som nå får forlenget levetid og ombrukes til nye formål. Vestenfjeldske Eiendom har ambisjoner om å få ombrukt ulike materialer som nå demonteres innvendig.

(Hovedbilde fra venstre: Astrid Hårstad - Bergen Næringsråd, Christine Kahrs byråd for byutvikling, Mathilde Tybring-Gjedde - Stortingsrepresentant og Inger Kristin Ulveseth - Brødrene Ulveseth


Vi setter pris på at byrådet tar initiativ til dialog og det er et klart uutnyttet potensial for ombruk i Bergen. En felles ombrukshall ville gjort logistikk og omsetning enklere for alle parter. Det er ikke mangel på donorbygg og materiell, men mangel på en felles digital og fysisk markedsplass med sentral lokasjon. Største utfordringen med ombruk er å få sluttet siste del av sirkelen, med materialet inn igjen i bygg.

Eldoradogården i Bergen Sentrum. Byggherre: Vestenfjeldske Eiendommer

Leverandørene må ta et større ansvar for å unngå at materiell havner i en ombrukssirkel, med all håndtering det medfører. De kjenner produktene og har dokumentasjonen. De kan bidra ved å ta overskuddsmateriell i retur, og ta inn brukt materiell og gi det en vurdering om det oppfyller ytelsene TEK17 krever for bruk i bygg. Framtidige klimakrav til materiell og økt krav til sirkularitet vil også kunne bidra til at ombruksmateriell er lett omsettelig for leverandørene.

Vi rigger nå opp en selvbetjent ombrukscontainer fra Sirken på Straume, hvor overskuddvarer kan omsettes ut til private- og næringskunder. Det vil gi oss egne erfaringer og ta tempen på hvor klart samfunnet er for å ta inn ombruksmateriell.

Sirken ombruks bruksconteiner plassert på Straume, like ved Sartor Senter.
Sirken ombruksconteiner plassert på Straume, like ved Sartor Senter.

Dersom du har abonnement kan du lese mer på bt.no