Text

Brødrene Ulveseth er nå ISO 9001 sertifisert

Endelig er Brødrene Ulveseth ISO 9001 sertifisert.

En slik sertifisering er et bevis på at vi jobber aktivt for å møte krav og forventninger til kvalitet og kundetilfredshet, og sier samtidig at vi er i stand til å overgå våre kunders forventninger til oss.

ISO  er en velkjent og høyt respektert organisasjon som utvikler og vedlikeholder internasjonale standarder. Blant disse standardene er ISO 9001, som fokuserer spesifikt på kvalitetsstyringssystemer og betydningen av å imøtekomme kundekrav. Ved å oppnå en ISO-sertifisering, understreker vi viktigheten av å oppnå og opprettholde høy kvalitet i alle aspekter av vårt arbeid.

Denne sertifiseringsprosessen har vært en pågående innsats over tid, og resultatet er av uvurderlig verdi for oss. Det er et synlig bevis på vårt dedikerte arbeid og våre kontinuerlige forbedringsinitiativer. Gjennom grundig planlegging, implementering og evaluering har vi oppnådd en standard som bekrefter vår evne til å oppfylle strenge kvalitetskrav og overgå forventningene til våre kunder.

Bilde: HMS/KS leder Vidar Hundvin viser stolt frem beviset på at sertifiseringen endelig er oppnådd. Hans ivrige innsats og harde arbeid er blant grunnene til at vi har oppnådd dette betydningsfulle milepælen. Vi er takknemlige for hans dedikasjon og innsats, og takker samtidig de andre i bedriften som har bidratt til å få dette på plass.

Se sertifikatet her: 

ISO 9001 sertifisert