Text

Kronstadparken – Vårt største prosjekt noensinne er nå ferdigstilt.

Boligprosjektet Kronstadparken er nå fullført og overlevert til fornøyde boligkunder. Her er det bygget 515 leiligheter, noe næringsareal og ca 700 parkeringsplasser i lukket parkeringsanlegg. Prosjektet er nå helt utsolgt!

Den første tomten ble kjøpt i 2008. Siden den gang har det vært prosjektering eller bygging på prosjektet frem til siste byggetrinn ble overlevert høsten 2022.

3 byggetrinn - 6 bygg:

Første byggetrinn var Bjørnsons gate 5 og 7. Her ble det bygget 95 leiligheter, to garasjeplan og noe næringsareal på bakkeplan. Her finner man blant annet Spar Kronstadparken i dag.

Andre byggetrinn var Inger Bang Lunds vei 17 og 19, med til sammen 220 boliger. Disse boligene ble overlevert i 2016 og 2017. Også her er det bygget garasjeanlegg på to plan under boligene.

Siste byggetrinn består av 200 boliger fordelt på 3 bygg:

  • Inger Bang Lunds vei 5 består av 88 leiligheter der flere har egne hybler. Bygget ble overlevert høsten 2021.
  • Inger Bang Lundsvei nr 7 har 16 moderne leiligheter. Her ble boligene overlevert sommeren 2022.
  • Inger Bang Lunds vei 9 og 11 har 96 leiligheter, flere med egen hybel. Bygget ble overlevert høsten 2022.

I tillegg er det er det bygget et stort garasjeanlegg under alle tre byggene i siste byggetrinn, med til sammen 5 heier/trappehus til boligene

En stor andel av parkeringsplassen benyttes av næringsviksomhet i området.

En ny bydel.

Utbyggere/byggherre på prosjektet er Brødrene Ulveseth i sammarbeid med Obos. Totalentreprenør på alle byggetrinnene har vært Brødrene Ulveseth.

Kronstadparken er et av Bergens største byutviklingsprosjekt de senere år. I tillegg til våre boliger har Bara utviklet sitt næringsareal like ved med opp mot 4000 arbeidsplasser. Man kan dermed si at arealet er endret fra et gammelt industriområde til en attraktiv bydel med variert arkitektur, mangfoldig tilbud og flotte uteoppholdsarealer.

Under: Bygg A i tredje byggetrinn: Inger Bang Lunds vei 5

Under: Bygg A i 2. byggetrinn: Inger Bang Lunds vei nr 19

Under: Første byggetrinn: Bjørnsonsgaten 5 og 7!

Under: Bygg C i siste byggetrinn: Inger Bang Lundsvei 7: I bakgrunnen/ til venstre: Bygg B / Inger Lund Bangsvei 9 og 11

Under: Bygg B i 3 byggetrinn. Inger Bang Lundsvei 9 og 11 med 97 leiligheter + 11 hybler.