Text

Lavkarbon betong

Fra preik til praksis!

🌳Sammen med Heidelberg Materials har Brødrene Ulveseth AS besluttet å levere Lavkarbon B som standardbetong i alle våre prosjekter - kostnadsfritt for våre kunder!  

☁️Det gir en reduksjon på 18% og 50kg mindre Co2 ekv. pr.m3. sammenlignet med bransjestandard. 

🤓Det krever bevissthet rundt valg av resept og god dialog med konsulent og leverandør. 

💪 Betong er en del av klimaløsningen!

Lavkarbonbetong er en type betong som har redusert klimagassutslipp, sammenlignet med tradisjonell betong. Betong består hovedsakelig av sand, pukk, sement, vann og tilsetningsstoffer. Produksjonen av sement generer mye CO2, både igjennom varmebehandling av bestanddelene som brennes og gjennom transport av varene.

For lavkarbon betong er det gjort tiltak for å begrense klimagassutslippene. Dette inkluderer å tilsette andre bestanddeler i betongen. I dag klassifiseres lavkarbonbetong ut i fra verdier for maksimalt tillatt klimagassutslipp pr kubikkmeter med betong. 

Brødrene Ulveseth er stolt av å nå tilbyr lavkarbon betong som standard på alle prosjekter. Og dette altså uten ekstra kostnader for kundene. 

Betongjobb illustrasjonsbilde. Støping av kai