Text

Ombrukscontainer

Ombrukscontainer sentralt på Straume:

I 2022 genererte byggeaktivitet i Norge 2,1 mill.tonn avfall ifølge SSB og riving + rehablitering står for 70% av mengdene. Etter avfallsminimering er ombruk det beste vi kan gjøre for å minimere klimagassutslipp.

På Straume har vi satt opp en selvbetjent ombrukscontainer som kan brukes av private og bedrifter. Der finner man fliser, vinduer, himlingsplater, teglstein, armering, teppefliser osv.

Vi har flere spennende rehabiliteringsprosjekter på gang, så det kommer stadig nye varer inn.

Gå inn på www.sirken.no og ta en titt!

 

Ombrukscontainer for byggematerialer plassert på Straume
Foto: Brødrene Ulveseth / Bjarne Kahrs