Text

Resertifisering av stropper

Resertifisering av stropper = Bærekraft i praksis med positiv bieffekt.

Har du noen gang vært på en byggeplass der stropper ligger strødd overalt? Du er ikke alene. I dag kastes det store mengder med ‘’engangsstropper’’ som er godkjent for bruk i 12 måneder.

Ved nye vareleveranser følger det med stropper for lossing, noe som fører til en stadig økende mengde stropper på byggeplassen. Dette resulterer i et betydelig forbruk av nye stropper, som ofte blir liggende i hele byggeperioden. Det utgjør også en HMS-risiko at skadede stropper tas i bruk igjen. Dette ønsket vi i Smith Stål og Brødrene Ulveset å gjøre noe med.

Vi begynte med å utforske en løsning der vi samlet inn stropper for resertifisering og gjenbruk. Vi satte opp egne beholdere for innsamling av defekte stropper til plastdeponi og fine stropper med utgåtte sertifikater. Ved neste leveranse av armering tas beholderen i retur for resertifisering hos stropp.no, hvor de blir sjekket og påklistret QR-kode med lenke til nytt sertifikat, klare for gjenbruk.

Foreløpig er det ikke økonomisk gunstig å resertifisere stropper sammenlignet med å kjøpe nye. Men ved å fortsette prosjektet og effektivisere resertifiseringen, har vi som mål å gjøre dette gjenbruket økonomisk bærekraftig.

‘’Årlig selger vi over 20 000 stropper bare fra vår fabrikk på Sotra. Om vi kan klare å gjenbruke en stor andel av disse har vi bidratt bidradd til å redusere Co2 avtrykket og samtidig gitt nytt liv til stropper som ellers bare hadde blitt kastet.’’ Sier daglig leder hos Smith stål armering i Bergen, Ole Petter Berland.

‘’ Vi ble overrasket når vi så på mengden stropper vi alene deponerer hvert år, som er opp mot 2000 stk! Stroppene er laget av slitesterk Polyester, som har et ganske høyst utslipp på ca. 5kg Co2 ekv. i produksjonen pr. stropp. Når et produkt med høy kvalitet blir kalt for ‘’en-gangs stropp’’ må vi gjøre noe med det. Vi kan ikke gå på akkord med sikkerheten så vi er nødt til å ha en resertifisering fra tredjepart på nye sertifikater. En klar bieffekt er også en ryddigere byggeplass når alle stroppene samles inn.» Sier
bærekraftsleder Christer Knudsen hos Brødrene Ulveseth.

Spann for retur av stropper på byggeplass!
Spann for retur av stropper på byggeplass.
Foto: Ole Petter Berland - Smith Stål