Text

Satser for fult på boligbygging på Kokstad Stasjon - Eikerinden

Til tross for at vi er inne i en tid med lavere etterspørsel etter nye boliger, er vi i full gang med å reise boligprosjektet Kokstad stasjon – Eikerinden. Her kommer 133 boliger fordelt på 7 blokker med felles garasjeanlegg. Her er Brødrene Ulveseth snart ferdig med et omfattende grunnarbeid. I tillegg har betongarbeidene pågått en god stund og første bygg er nå allerede kommet opp i full høyde, samtidig som de neste byggene tar form. Dette til tross for at det ikke er solgt en eneste leilighet i prosjektet.  

Prosjektet kommer nå snart for salg!  

I november i 2023 var igangsetting av nye boliger 63 % under november året før. Dette kommer frem av tall som Boligprodusentene har hentet inn.

Dette skjer samtidig som at befolkningsveksten stiger raskt og vi vet at etterspørselen etter nye boliger vil komme tilbake. Da er vi klare til å ta imot kjøperne! Samtidig vil dette prosjektet bidra til å skape aktivitet og optimisme både lokalt hos Brødrene Ulveseth, men også i byggebransjen generelt i Bergen.  

Prosjektet har hatt noen kommer for salg annonser. Samtidig er byggeplassen svært synlig fra både veien og bybanen og vi merker at publikum er veldig nysgjerrig på prosjektet. Vi regner med at prosjektet skal selge godt fra første stund, sier Jan Erik Guldbrandsen hos DnB Nybygg, som skal selge prosjektet på vegne av Brødrene Ulveseth Eiendom.

Prosjektet sett fra bybanestoppet Kokstad Stasjon
Kokstad Stasjon Eikerinden sett fra bybanestoppet Kokstad Stasjon.
Foto: Brørene Ulveseth

Kokstad Stasjon – Eikerinden består av 7 bygg med felles garasjeanlegg. I tillegg bygges et næringsareal som er vent rett mot bybanestoppet på Kokstad. Prosjektet leveres med gode kvaliteter og et svært tiltalende uteområde. Her kommer også treningsrom og et forsamlingsrom som skal brukes aktiv for å øke trivselen og samholdet for beboerne.

Også for boligkjøperen er det mange fordeler med at byggingen er i gang. For det første så er usikkerheten om at dette prosjektet blir igangsatt helt borte, men også tiden ifra kjøp til overlevering er viktig for mange, og spesielt de unge kjøperne. Første byggetrinn med 73 leiligheter vil stå ferdig i første del av 2025 og hele prosjektet er planlagt ferdigstilt innen samme år. 

På Kokstad Stasjon - Eikerinden er Brødrene Ulveseth både totalentreprenør og byggherre igjennom det heleide selskapet K23B

stor aktivitet på byhggeplassen.
Stor aktivitet på byggeplassen i begynnelsen av mars 2024. Hus G er kommet opp i full høyde mens bygg F tar form!
Foto: Brødrene Ulveseth

Tekst og foto: Brødrene Ulveseth / Bjarne Kahrs