Text

Strakstiltak i byggebransjen

Samfunnsbyggere må ta vare på natur, folk og materiell. Vi bruker naturressursene våre fortere enn det naturen klarer å produsere på egenhånd.

Hva kan vi entreprenører gjøre for å bidra til mer klima- og miljøvennlig bygg og anlegg, og hvor skal vi begynne? Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) og Grønn Byggallianse har laget ti strakstiltak for entreprenører, som kan gjøres allerede nå.

Alle tiltakene er viktige, men jeg mener det viktigste er å innføre et miljøledelsessystem for å styrke miljø og arbeidsmiljø. Det er fem år siden vi i Brødrene Ulveseth AS miljøsertifiserte oss, og det er stor endring i måten vi jobber på.

Kildesortering er vi blitt supergode på, takket være fokus og et godt system som gjør det enkelt for oss. Fremover vil vi jobbe hardere for å få ned avfall per produserte kvadratmeter. Vi har også redusert CO2-avtrykket vårt ved å få en elektrisk bilpark, men de største maskinene er det fortsatt vanskelig å få byttet ut.

Strakstiltakene gir oss god hjelp og motivasjon til å bli bedre, med tilgang til gode verktøy og maler som kan hjelpe oss i å oppnå sertifiseringskriteriene. Dette skal vi få til, sammen!

#strakstiltak #EBA #bærekraft