Bærekraft

Bærekraft i praksis

Bærekraftspolitikk og vårt bærekraftige engasjement

Velg side

FNs bærekraftsmål er et sentralt grunnlag for vårt forbedringsarbeid, der vi har prioritert frem satsningsområder:

FNs bærekrafsmål nummer 4, 8, 11, 12 og 13.

Håndtering av miljørisiko og muligheter i byggeprosjekter

 • Bevisthet om prosjekts klimarisiko
 • Eliminering av farlige kjemikalier i byggene
 • Ta hensyn til økologi og omgivelser

Samarbeid med kunder

 • Tilby kompetanse, innovasjon og bærekraftige løsninger
 • Bærekraft og lønnsomhet for kunder og selskaper

Miljøfyrtårnsertifisering og samfunnsansvar

 • Lønnsom drift med fokus på bærekraft
 • Aktsomhesvurderinger i verdikjeden
 • Menneskerettifheter og anstendig arbeidsforhold

Forankret i rammer av lover og avtaler

 • Overholdelse av forskrifter og avtaler
 • Kontinuerlig reduksjon av klmafotavtrykket
 • Måling, rapportering og reduksjon av fossile brensler og karbonintensive materialer.

Prosjekter med stort fokus på miljø

Nygårdsgaten

Her har vi fått opparbeidet oss god kompetanse på miljø. Byggherre her har vært UiB.

I løpet av prosjektet har vi hatt strenge krav til ombruk og gjenbruk av materialer og interiør. Gjennom et godt samarbeid med byggherren har vi klart å både ombruke og gjenbruke store deler av konstruksjonen, samt brukt mye bygningsmateriell i andre prosjekter. På byggeplassen ble det kun benyttet elektriske maskiner.

Prosjektet er BREEAM-sertifisert med Very Good og har mottatt grønt lån fra DNB.

Bilde i galleriet
Fasaden på bygget Nygårdsgaten 5

Krohnen

Her har vært ett delt entrepriseprosjekt, der Brødrene Ulveseth har utført grunnarbeid og betongarbeid for GC Rieber Eiendom.

Bygget er BREEAM-sertifisert med en Outsanding-vurdering, og i tillegg har det oppnådd en vurdering for Noll CO2.

Det har blitt benyttet betong i klasse lavkarbon extrem. I lavkarbon extrem erstattes brent industisement med slagg(metallavfall). Gjennom hele prosjektet var byggeplassen 100% fossilfri.

Fasade på prosjektet Krohnen

Sundtbygget

Her har vi ansvar for rivning, betongarbeid, stålarbeider, takarbeider og murarbeider for DnB Næringseiendom.

Målet for prosjektet er å oppnå BREEAM Excellent-sertifisering. Bygningen har elementer som er fredet og har utfordrende riggforhold.

Vi har redusere betongforbruket med 35% ved hjelp av Bubbledekk og vi benytter lavkarbon klasse B-betong. Vi har brukt bubble-deck og prefabrikkerte elementer i samarbeid med ConForm på Sotra.

Bilde i galleriet
4 ansatte hos brødrene ylveseth fremfor Sundt

Damsgårdsveien 59

Her har vi rehabilitert og bygget på gamle Kavlifabrikken for BOB.

Her har vi tatt vare på og tilbakeført den gamle delen til nye flotte kontor og næringsarealer, samt bygget to nye boligetasjer oppå den gamle fabrikken. Det har vært stort fokus på gjenbruk i prosjektet, samtidig som flere av de gamle overflatene er beholdt i sin opprinnelige stil. Kranfundamentet i fra vår byggetid er nå gjenbrukt som fundament for den kaipromenaden som nå går langs bygget.

Her har vi blant annet fått være med å energieffektivisere det gamle bygget og testet ut Isokalk på fasadene.

Bilde i galleriet
Damsgårdsveien 59

Fremoverlente byggherrer, kunder og samarbeidspartnere er viktig for at vi som entreprenør skal utvikle oss og klare våre mål knyttet til miljø og bærekraft

Investering av nytt utstyr

Vi jobber kontinuerlig med å redusere CO2-avtrykket I produksjonen vår. Dette gjør vi blandt annet med å fornye utstyret som benyttes i egenproduksjonen, sette krav til innkjøp av produkter og tjenester fra underentreprenører samt transport til og fra byggeplass.

Vi har byttet ut mange av våre kjøretøy til elektriske biler, samt byttet ut mye av utstyret vårt til maskiner som er elektriske eller som kan benytte biodrivstoff.

Dette gjør at vi har muligheter til å levere fossillfrie byggeplasser.

Elektrisk maskin.

Dette er vi gode på i dag

 • Vi satser på lærlinger. Bedriften har tilenhver id ca 20 lærlinger i fagene mur, betong og maskinførerfaget.
 • Miljøfyrtårn: Vi er stolt av å være sertifisert som miljøfyrtårn. Dette viser at vårt fokus på miljø og børekraf ige løsninger over lengre tid har gitt resultater.
 • Vi ønsker å skape gode arbeids- og bomiljø
 • Vi bygger fleksible og arealvennlig og velger løsninger som gir godt inneklima og lavt energiforbruk.
 • Vi planlegger for miljøvennlige energibærere.

Avfall

Kildesorteringen i 2022 var på hele 96,2 % . Dette utgjorde 3.341.488 kg med sortert avfall. Kun 3,8 % ble levert som blandet avfall. Vi har en høy grad av elektriske arbeidsbiler.

Bærekraftsrapport 2022