Bærekraft

Vår langvare satsning på miljø har gitt resultater.

Brødrene Ulveseth AS er sertifisert som Miljøfyrtårn.

Velg side

Brødrene Ulveseth AS har i mange år vært en pioner innen bærekraft, ombruk og miljøvennlig produksjon. I tillegg har selskapet alltid hatt fokus på fornuftig utnytting av tomteareal.

Klimaendringer og bærekraft

Dette fokuset har nå blitt en viktig innsatsfaktor i alle sektorer. Vi står overfor klimaendringer som krever innsats fra alle aktører. Det er viktig å bidra til gode bærekraftige arbeidsplasser, bevare naturmangfold og skape et godt bomiljø.

Miljøfyrtårn-sertifisering

Rammebetingelsene rundt byggeprosjekter er i endring, med stadig strengere krav og føringer på klima- og miljø. Miljøfyrtårn-sertifisering gir Brødrene Ulveseth AS et effektivt verktøy for å oppfylle og til og med overgå disse kravene.

Selskapets egne ambisjoner

Uavhengig av ytre krav og forventninger, er det selskapets egne ambisjoner innenfor bærekraft og miljø som driver vår aktivitet. Miljøfyrtårn er en sertifiseringsordning som støtter opp under disse ambisjonene.

Konkurransefordeler og forbedringer

Fokuset på bærekraft tilfører selskapet et konkurransefortrinn. Det øker også vår bevissthet om egen påvirkning og åpner opp for forbedringsmuligheter, samtidig som det støtter opp under selskapets grunnleggende verdier.