Om oss

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven, også kjent som Offentlighetsloven, gir deg rett til innsyn i offentlige dokumenter og beslutningsprosesser.

Velg side

System for håndtering av informasjonsplikten

Du og alle har ved skriftlig forespørsel rett fra 1. juli 2022 på informasjon om hvordan vi håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser generelt og for enkeltvarer eller tjenester.

Velkommen til å ta kontakt om dette! Du kommer lettest frem ved sende e-post til post@ulveseth.no

Vi vil som hovedregel besvare forespørselen din innen tre uker fra mottak.

Alle forespørsler blir tatt opp i ledergruppen før svar blir sendt ut.