Byggestart på St. Johanneshjemmet

Brødrene Ulveseth markerte i dag oppstart av nytt stort prosjekt. Her tar byggherre Jan Sverre Stray i stiftelsen St. Johanneshjemmet det første spadetaket i prosjektet som innbefatter 41 nye omsorgsboliger på Møhlenpris. Også til stede var prosjektleder Magnus Mjelstad, prosjekteringsleder Elling Furset og adm. dir. Inger Kristin Ulveseth i Brødrene Ulveseth.

Det er veldig kjekt at vi nå endelig er i gang med dette prosjektet, sier Mjelstad som anslår en byggetid på 24 mnd. Her skal vi både bygge nytt og rehabilitere eksiterende bygg, men først skal vi i gang med et meget krevende og spennende grunnarbeid, en utfordring Brødrene Ulveseth tar på strak arm.