Brødrene Ulveseth bygger Bergen og trenger nå flere ansatte.

Siden 1932 har Brødrene Ulveseth AS sørget for at bergenserne får tak over hodet. I tillegg bygges næringsbygg og skoler opp i nærmiljøet. Bedriften satser på kvalitet i alle ledd, rekruttering og HMS. Visjonen er å forbli herfra til evigheten – og forvalte byens verdier videre til kommende generasjoner.

Nå trenger vi maskinførere, reparatører, murere, forskalingssnekkere, lærlinger, prosjektledere og anleggsledere.

Interessen for bygg- og eiendomsbransjen har gått i arv hos familien Ulveseth. Inger Kristin er andre generasjon og vokste opp på byggeplasser. Det var derfor naturlig for henne å velge studier ved NTNU, og Inger Kristin er nå sivilingeniør innen bygg og anlegg og innehar rollen som daglig leder i Brødrene Ulveseth AS.

Hun gjorde sin entre i familiebedriften for 14 år siden, og legger ikke skjul på at hun synes dette er en veldig spennende bransje å jobbe i. Hverdagen består av å være med å forme Bergen, og utvikle både bolig- og næringsområder.

– Vi er en lokal aktør som er stolte av å få være med å utvikle Bergen og omegn, som er en by vi bryr oss mye om, smiler daglig leder. Bedriften har mange stor og spennende prosjekterer på gang! 

I tillegg til oppdrag fra andre aktører, har de egne bolig- og næringsprosjekter, hvorav noen er i samarbeid med andre aktører.

Totalt i bedriften jobber er det 120 ansatte, fordelt på 38 personer i administrasjon og de resterende på produksjon. De har egne fagarbeidere innen betong, mur og grunnarbeid. En avdeling jobber med rivning, kjerneboring og betong-saging.

Roy er en av bedriftens 120 ansatte.

Det satses også sterkt på de unge, og per i dag er det 15 lærlinger innenfor fagene betong, mur og maskin.

En annen viktig faktor er mangfold, og de ønsker flere kvinner velkommen med på laget. Per i dag har vi kvinner i alle ledd. Men vi ønsker oss flere!

For oss er det viktig at vi er en solid aktør som har et tillitsforhold til kundene våre. Da vil de komme tilbake til oss for neste prosjekt, og anbefale oss videre. Vi jobber hele tiden mot å forvalte det vi har slik at de kan videreføres til neste generasjon. Ved å forvalte fornuftig kan vi fortsette å utvikle arbeidsplasser og Bergen, understreker Inger Kristin.

Fremtiden ser lys ut for Brødrene Ulveseth – vi er klare til å bygge videre i Bergen for fremtidige generasjoner. Vi har ingen ambisjoner om å vokse, da vi i dag har god oversikt over både de ansatte og prosjektene de er involvert i.

I stedet for å vokse, vil vi heller bli bedre, og da trenger vi deg! Se oversikt over alle ledige stillinger her.