Prosjekter

ØyVAR

Ny gjenbruksstasjon for ØyVAR på Straume.

Ny gjenbruksstasjon for ØyVAR

Vi er i gang med ombyggingen av miljøstasjonen til ØyVAR på Straume. Her er vi på plass med blant annet en helt ny selvreisende byggekran og en forenklet engangsforskaling til fundamenter. Her bygges det nye “båser” for kontainere der tungtrafikken og kontainere står på et lavere nivå enn kunden.

Stasjonen skal utvides og får en helt ny innkjørsel og nytt kjøremønster. Her utføre vi både grunnarbeid, rivning og betongarbeid selv, mens entreprisen også omfatter asfaltering, bommer, vekter m.m.

Kapasiteten på den gamle stasjonen var sprengt, og det vil etter ombygging bli mer plass for å ombruk og for mer besøk fra skoleklasser.

Arbeidet hadde oppstart våren 2024.

I forbindelse med betongarbeidet på byggeplassen ble det gjennomført 3 fagprøver i betongarbeiderfaget på dette prosjektet våren 2025, alle med bestått resultat.

Dronefoto: Øyvar

 

 

 

  • Kunde: ØyVAR
  • Ferdigstilt: October 2024