Prosjekter

Åsane Folkehøyskle

Rehablitering av eksiterende skolebyggning

Brødrene Ulveseth ferdigstilt prosjektet på Åsane Folkehøyskole sommeren 2020..

Byggherre er Åsane Folkehøyskole - IOGT Norge. Kontraktssummen er på 32 millioner kroner uten merverdiavgift. Byggestart var i mai 2019, og bygget stod klart ved skolestart i august i år. Arbeidet er utført i en totalentreprise.

Her er det oppført et nybygg imellom de to eksisterende bygningene, og eksisterende bygningsmasse er rehabilitert

Areal for nybygg og rehabiliterte områder er henholdsvis 525 og 3.500 kvadratmeter. I den nye delen er det amfi, elevstue og teknisk rom i underetasje. Den rehabiliterte delen omfatter undervisningsrom, lobby, administrasjonsdel og kantine med storkjøkken. Bygget har fått nye vinduer, nytt ventilasjonsanlegg, nytt varmeanlegg, nytt hovedkjøkken, delvis ny elektro, nye heiser og noe etterisolering.

Under rehabiliteringen er så mye som mulig gjenbrukt for å holde kostnadene nede. Det er lyddempende materialer i innervegger og lydreflekterende materialer i himling. Bygget er brannseksjonert og har nytt brannvarslingsanlegg. Det har også var viktig å tilstrebe å holde på den eksisterende stilarten under rehabiliteringen og få til en naturlig sammenføring mellom eksisterende og ny del.

Også uteområdene har fått en enkel oppgradering med blant annet en ny ballbane.

Da byggeaktiviteten var på topp var 25 personer med. Bygget er rehabilitert uten fraværsskader.

Vi gratulerer byggherren med nytt flott bygg og nye rehabiliterte fasiliteter.

  • Kunde: Åsane Folkehøyskole - IOGT Norge
  • Ferdigstilt: June 2020
  • Type: Rehabilitering
  • Budsjett: 32 000 000 + mva
  • Arkitekt: Rolv Eide