Prosjekter

Celca

Ny produksjonshall

Bygget er på totalt 3560 kvm og består av en produksjonshall på 3.100 kvadratmeter, kontorer på 230 kvadratmeter og teknisk rom på 230 kvadratmeter. Entreprisekostnad er 30 millioner kroner uten merverdiavgift. Byggearbeidene startet i februar i 2017 og bygget stod ferdig i september samme år.

Bygget har fundamenter og brystning av plasstøpt betong og bærende konstruksjon av stål. Fasadene består av isolerte sandwichelementer.

Les mer om bygget på

http://www.bygg.no/article/1341612

  • Kunde: Celca
  • Ferdigstilt: September 2017
  • Type: Nybygg - Næring
  • Budsjett: 30 000 000 + mva
  • Arkitekt: Rolv Eide