Prosjekter

Coop Obs Bygg Straume

Nytt varehus

Vi er nå i gang med vårt neste store prosjekt; Coop Obs Bygg i Straume Næringspark!

Bygget som nå er under oppføring er på ca 7300 kvm, og får en sentral plassering i næringsparken. Bygget får både innendørs butikk og «drive-inn» avdeling for kunder. Videre planlegges det kundeparkering og varemottak på tomten.

Bygget er planlagt ferdigstilt april 2023, med åpning i løpet av våren.

  • Kunde: Coop Eiendom
  • Ferdigstilt: May 2023
  • Type: Totalentreprise
  • Arkitekt: Rolv Eide