Prosjekter

Hulldekkefabrikk på Sotra

Utvidelse av fabrikk på Døsje

Brødrene Ulveseth satser stort på produksjon av betongelementer!

På Døsje på Sotra fhar det vært gjenomført en storstilt utbygging. Brødrene Ulveseth kjøpte tomten her i 1984, og har siden da utviklet og modernisert området til slik det fremstår i dag. Og nå er vi altså godt i gang med en ny hulldekkefabrikk på ca 6500 kvm.

I dag har 36 personer sitt daglige arbeid på industritomten ved sjøen, og Brødrene Ulveseth eier andeler i både Vestnorsk Mørtel og Con-form Bergen.

Her produseres blant annet gulv, vegger og tak i betong. Etter at utvidelsen av anlegget er ferdigstilt vil kapasiteten dobles og størrelsen på elementene økes betraktelig til 20 meter pr element. De enorme betongelementer produseres ferdig på fabrikken, og fraktes ut til byggeplass, hvor de settes opp på halve tiden av det man bruker på å støpe tradisjonelt på byggeplassen.

Anlegget på Døsje vil bli det største og mest moderne i vår region. Skinnegående og moderne maskiner skal styre prosessene sammen med kraner i taket. Automatiseringen øker behovet for personell som skal håndtere maskinene, og på Døsje skal det ansettes flere folk til disse stillingen.

Betongelementene som produseres her blir ikke bare brukt i våre egne prosjekter, men anlegget leverer til mange større byggeprosjekter i Bergens regionen.

I tråd med økte krav fra kundene, vil det bli satset på en mer miljøvennlig betongproduksjon på det nye anlegget, som planlegges åpnes til våren 2021

Her produseres ferdig elementer i betong som leveres til byggebransjen i Bergens Regionen!

**Se film fra prosjektet her! **

  • Kunde: Brødrene Ulveseth Eiendom AS
  • Ferdigstilt: June 2021
  • Type: Totalentreprise
  • Arkitekt: Rolv Eide