Prosjekter

Industrihall Ågotnes

2 industrihaller og en lagerhall for Ågotnes Næringspark AS på Coast Center Base (CCB) på Ågotnes.

Brødrene Ulveseth AS har ført opp et bygg med to industrihaller og en lagerhall for Ågotnes Næringspark AS på Coast Center Base (CCB) på Ågotnes. FMC er leietaker.

Bygget er i utgangspunktet tegnet og modellert av Norconsult AS i samarbeid med byggeier og leietaker. Fasader og planutforming av byggene var allerede bestemt før tilbudsinnhenting. I totalentreprisen med Brødrene Ulveseth ble Rolv Eide AS engasjert for å inneha rollen som SØK og for å detaljere og lage arbeids-
tegninger for bygget. Tiltakshaver er Ågotnes Næringspark AS og bygget skal brukes av subsea-
selskapet FMC. Det er på 6.200 kvadratmeter, medregnet en kontorfløy.

Prosjektleder Oddvar Valøen i Br. Ulveseth forteller at bygget inneholder to industrihaller, en lagerhall med reolsystem, kjemi-
kalielager og en kontorfløy med kontrollrom/kontorlandskap, spiserom, møterom, stillerom og garderober. Tekniske rom og tavlerom er plassert i andre etasje i kontorfløyen.
Hallene har en brukshøyde på 14 meter og har traverskraner på 80, 70, 25 og 10 tonn og to bukkekraner og to veggsvingkraner. Reolsystemet er flyttbart og har 6.500 palleplasser. Gulvet i hallene er av hardbetong med belegg av epoksy. I en av hallene er det tre hull for trykktesting. De er åtte meter dype og 700 mm i diameter.

Tekst og foto: bygg.no

  • Kunde: Ågotnes Næringspark
  • Ferdigstilt: August 2015
  • Type: Totalentreprise
  • Arkitekt: Rolv Eide