Prosjekter

Kaigaten

Rehabilitering av næringsbygg

Brødrene Ulveseth AS har rehabilitert det tidligere bankbygget i Kaigaten i Bergen, som i dag leies av Plan- og bygningsetaten i Bergen kommune.

Bygget har fem etasjer over bakken og en kjelleretasje. Samlet areal er på 7.300 kvadratmeter. Totalkostnaden på rehabiliteringen er på 68 millioner kroner (eks. mva.).

Rehabiliteringen startet i april 2017, og var ferdigstilt etter kun 6 mnd.

Hele bygget ble strippet ned. Alle vinduer og taket er skiftet, og alle tekniske installasjoner er nye. Etter rehabilitering rommer bygget cirka 200 kontorarbeidsplasser, det meste i form av cellekontorer.

  • Ferdigstilt: October 2017
  • Type: Rehabilitering - Næring
  • Budsjett: ca 68 mill + mva
  • Arkitekt: LINK Arkitektur