Prosjekter

Kleppestø Ungdomsskole

Nybygg - delt entreprise

Arkitektfirmaet Fortunen AS har prosjektert og Brødrene Ulveseth AS og Åsane Byggmesterforretning AS har ført opp et nybygg på Kleppestø ungdomsskole på Askøy

Det nye bygget har tre etasjer og er på 4.800 kvadratmeter. Tiltakshaver er Askøy kommune, og bygget er prosjektert av arkitektfirmaet Fortunen. Byggearbeidene har skjedd i delte entrepriser. Brødrene Ulveseth har utført grunn-, betong- og utomhusarbeid, mens Åsane Byggmesterforretning har utført tømrerarbeid. Samlet kontraktssum for byggetrinn 1 er 126 millioner kroner eks mva. Åsane Byggmesterforretnings kontrakt var på 43 millioner kroner eks mva, mens Brødrene Ulveseths var på 39 millioner eks mva, inkludert åtte millioner kroner eks mva for utomhusarbeid utført av Tommys Hage og Anlegg. Byggestart var høsten 2011. Nybygget stod ferdig 1. januar i år.

Tekst og foto: Bygg.no

  • Kunde: Askøy kommune
  • Ferdigstilt: January 2013
  • Type: Delt Entreprise