Prosjekter

Klimaklyngen

Rehablitering av verneverdige "værvarslingen"

Tilbakeblikk på et avsluttet prosjekt: Klimaklyngen

Byggherre: UiB

Prosjektet ble gjennomført fra august 2019 og overlevert 1 kvartal 2021. Etter dette har vi kun utført mindre tiltak.

Se så fint det er blitt!

Prosjektet omfattet en total rehabilitering av Jahnebakken 3 (til høyre på hovedbildet) og ombygging av deler av Allègaten 70. (hovedbygning)

i Jahnebakken 3 er det hovedsakelig etableret tidsriktige kontorer, samt noen laboratorier i underetasje. I de fleste etasjer er nærmest alle innervegger fjernet, slik at kun bærende elementer gjenstår. Hele den gamle tak-konstruksjon i betong er fjernet og erstattet av nytt tak i stål og tre. Alle vinduer er nye sammen med alle tekniske anlegg i sin helhet.

I kjeller A70 er det etablert em felles kantine og møteromssenter for alle virksomhetene i klimaklyngen. Nytt inngangsparti til kantinen fra hageanlegget etableres.

Arealer (BTA)

J3: Ca. 2 900 m2

A70: Ca. 1 000 m2

Byggene ble fredet i juni 2014

Foto: Fotograf Trude Brun Wilhelmsen

  • Kunde: Universitet i Bergen
  • Ferdigstilt: July 2019
  • Type: Rehabilitering - Næring
  • Budsjett: 116 000 000 + mva