Prosjekter

Klimaklyngen

Rehablitering av verneverdige "værvarslingen"

Brødrene Ulveseth signertei juni 2019 avtale med UiB om rehabilitering av deler av den ærverdige klimaklyngen i Bergen. Prosjektet omfatter en total rehabilitering av Jahnebakken 3 (til høyre på hovedbildet) og ombygging av deler av Allègaten 70. (hovedbygning)

i Jahnebakken 3 skal det hovedsakelig etableres tidsriktige kontorer, samt noen laboratorier i underetasje. I de fleste etasjer fjernes nærmest alle innervegger, slik at kun bærende elementer gjenstår. Hele eksisterende takkonstruksjon av betong rives. Nytt tak med stål som bærende element etableres. Alle vinduer skiftes sammen med alle tekniske anlegg i sin helhet.

I kjeller A70 etableres felles kantine og møteromssenter for alle virksomhetene i klimaklyngen. Nytt inngangsparti til kantinen fra hageanlegget etableres. Innvendig rivning, sanering og ombygging i kjeller.

Arealer (BTA)

J3: Ca. 2 900 m2

A70: Ca. 1 000 m2

Byggene ble fredet i juni 2014

  • Kunde: Universitet i Bergen
  • Ferdigstilt: July 2019
  • Type: Rehabilitering - Næring
  • Budsjett: 116 000 000 + mva