Prosjekter

Kong Oscarsgate 45

Tradisjonell rehabiliteringsjobb med betongsanering og gjenoppbygging

I Kong Oscars gate er vi godt i gang en tradisjonell rehabiliteringsjobb. Byggherren på prosjektet er Kong Oscarsgate 45 AS, og vi utfører jobben i en totalentreprise med samspill. Prosjektet er på ca 1300 kvm.

Her fjerne vi gamle mur- og betongvegger og åpner opp. I tillegg fjerner vi deler av betongdekken og skal erstatte disse med nye konstruksjoner. Prosjektet innbefatter også et lite tilbygg mot en bakgård, etablering av glassfelt som tak i en annen bakgård, ny trapp og til slutt innredning sammen med UE.

Teglstein som blir demontert i dette prosjektet blir sortert ut og gjenbrukt. Hele stein blir solgt via Zirken containeren mens skadet stein levers til Mattak som knuser steinen og bruker den i produksjonen av matjord.

  • Kunde: Kong Oscarsgate 45 AS
  • Ferdigstilt: October 2024
  • Type: Rehabilitering
  • Budsjett: 22 millioner
  • Arkitekt: Lokal