Prosjekter

Kontorbygg Ågotnes - Aker

Nytt kontorbygg

Bygget har fire etasjer over bakkenivå og en etasje med parkering under. Et parkeringsanlegg på 3.800 kvadratmeter rommer 148 biler. Utenfor bygget er det 51 parkeringsplasser.

Kontordelen er på 7.660 kvadratmeter og rommer drøyt 400 kontorarbeidsplasser. De fleste arbeidsplassene er i åpne kontor-landskap, med tilgang på stillerom og møterom.

Bygget er tilnærmet rektangulært. Kjeller og bakvegg er i plasstøpt betong. Bærende konstruksjon fra første til tredje etasje er av betongelementer. Fjerde etasje har bære- konstruksjon av stål med lettak. Taket er flatt, isolert og tekket med folie.

Andre og tredje etasje har hvite, slipte betongfasader på tre sider. Fjerde etasje har StoVentec fasadesystem. Det er tepper på gulv i kontorlandskap, parkett i møterom og sosiale soner. I kontorene er det fleksible vegger. Våtrom har faste vegger. Hele bygget har systemhimlinger. I foajeen er en akustisk vegg en del av byggets utsmykning.

420 kontorplasser med 3800 m2 innvendig parkering og 4700 m2 utvendig parkering

Tomten er på 7,5 mål og hadde dels fjellgrunn og dels jord. Cirka 9.000 kubikkmeter faste fjellmasser er sprengt bort og 2.600 tonn forurensede jordmasser er kjørt til deponi.

  • Kunde: Aker
  • Ferdigstilt: December 2013
  • Type: Næringsbygg i totalentreprise
  • Budsjett: 140 000 000 + mva
  • Arkitekt: Rolv Eide