Prosjekter

Krohnen

Nytt næringsbygg for GC Rieber Eiendom!

Sommeren 2022 var det oppstart på “Krohnen” for GC Rieber Eiendom

«Krohnen kommer til å bli vårt mest bærekraftige bygg – lokalisert sentralt i innovasjonsdistriktet Solheimsviken»

Tor Instanes -Adm.dir. GC Rieber Eiendom

Brødrene Ulveseth skal som hovedbedrift utføre rigg, grunn- og betong entreprisen på Kontorbygget Krohnen. Vi skal spunte, sprenge og grave ut tomten før vi støper kjelleren midt i Solheimsviken.

Dette er en spesiell betongjobb ettersom byggherren som en av Bergens fremste innenfor miljøvennlig utbygging og ønsker en betongresept som heter Lavkarbon Ekstrem. Denne har 63% lavere Co2 avtrykk enn normal betong som blant annet skyldes at flyveasken i sementen er erstattet av slagg, et restmateriale fra metallproduksjon. I samarbeid med Doka vil vi overvåke temperaturen i betongen trådløst under herdeprosessen, for å ha kontroll på avforskalingen. Bygget skal BREAAM sertifiseres, det skal brukes biodiesel på alle gravemaskinene våre og det vil for første gang i Bergen bli brukt elektrisk kompressor til rørspunten. Resten av prosjektet utføres i massivtre.

Bygget ligger strategisk plassert i et dynamisk og spennende miljø - midt i innovasjonsdistriktet i Solheimsviken. Med naboer som DNB, StartupLab, BKK og andre store aktører er dette et voksende og inspirerende område.

Bygget vil huse totalt ca. 300 arbeidsplasser og en spennende personalrestaurant i første etasje.

Byggherren sin hjemeside:

  • Kunde: GC Rieber Eiendom
  • Ferdigstilt: July 2022
  • Type: Nybygg - Næring