Prosjekter

Kavlifabrikken - Damsgårdsv. 59

Rehabiliering av næringsbygg og 18 nye boliger på toppen

Den gamle Kavlifabrikken i Damsgårdssundet er modernisert og fremstår nå som et praktbygg. Eksisterende bygningsmasse er rehabilitert og gjort om til moderne næringsareal. Prosjektet har hatt høyt fokus på gjennbruk og mye av det gamle er beholdt. Blant annet er hele den opprinnelige betongkonstruksjonen bevart samtidig som mange av de innvendige veggoverflatene fremstår i sin opprinnelige stil. 

I tillegg er det bygget to nye etasjer med 17 nye selveierleiligheter, alle med private takhager. Leilighetene er fra 37 til 153 kvm. 

Prosjektet ble ferdigstilt våren 2023 

Totalt er prosjektet på ca 5000 kvm, og ligger like ved gangbroen “Småpudden”. 

I 50 år var bygget Kavlis fabrikk i Norge, og her produserte de blant annet verdens første smørbare ost, Primula, som ble eksportert til store deler av verden.

  • Kunde: BOB
  • Ferdigstilt: July 2023
  • Type: Totalentreprise
  • Budsjett: ca 82 millioner + mva
  • Arkitekt: Vill Akitektur