Prosjekter

Ny kai Straume Næringspark

Ny industrikai i Straume Næringspark

Byggherre er Brødrene Ulveseth Eiendom. 

Kaien har en lengde på 58 meter, der de 8 ytterste meteren er en ro-ro kai. Kaiarealet er på ca 725 kvm og vanndybden blir på ca 10 meter. Kaien hviler på 16 betongfylte stålpeler som er 45 meter dyp. Pelene har en diameter på nesten en meter. Undervannsstøpen er utført av Brødrene Ulveseth og Gjerde Betongpumping. Til dette ble det brukt et 45 meter langt stålrør som ble senket ned i pelene, og løftet etterhvert som pelene ble fylt med betong. Denne operasjonen ble gjennomført i sammarbeid mellom tårnkranfører, pumpebil, betongbil, en ekstra kranbil og betongfagarbeidere på flåte ved pelene. Det gikk med ca 30 m3 med betong / 5 betongbiler på hver pele. 

Brødrene Ulveseth har støpt betongdragere og plattendekker på land som er heist ut på pelene. De største dragerene veier 50 tonn hver. 

Tilslutt ble det støpt et toppdekke på kaien. 

Totalt forbruk på kaien er ca 1330 m3 med betong og ca 200 tonn armering!  

Les mer på bygg.no

  • Kunde: Brødrene Ulveseth Eiendom
  • Ferdigstilt: June 2023
  • Type: Nybygg
  • Arkitekt: Norconsult