Prosjekter

Ny-Krohnborg skole

Påbygg og rehabilitering

Ny-Krohnborg skole er omskapt og videreutviklet til et moderne bydelssenter med skole, barnehage, idrettshall og kulturhus som samspillende hovedelementer.

I tillegg til teknisk rehabilitering og opprustning, er det verneverdige skoleanlegget fra 1924 ombygget og tilpasset dagens undervisningsformer i tråd med Kunnskapsløftet og Bergen kommunes skolebruksplan. Konseptutviklingen og ombyggingsarbeidene har skjedd i nært samarbeid med Byantikvaren

Noen foto: Bygg.no

  • Kunde: Bergen Kommune
  • Ferdigstilt: October 2012
  • Type: Generalentreprise
  • Budsjett: 150 mill + mva
  • Arkitekt: Cubus og Rambøll