Prosjekter

Nygårdsgaten 5

Totalt ombygging og rehabilitering av Nygårdsgaten 5

Brødrene Ulveseth har vært totalentreprenør på prosjektet. Byggherre er Universitetet i Bergen, mens arkitekt er Artec.

Bygget som i dagligtale blir kalt det gamle BT-bygget har vært brukt og eid av universitet i Bergen siden år 2000. Nå har altså bygget fått en total modernisering. og samlokaliserer nå sentraladministrasjon til UiB. 

Se så fint det er blitt.
Foto: Hugo Lutcherath

Bygget er på over 17000 kvm og er på totalt 9 etg. I deler av bygget er også opprinnelig betongkonstruksjon fjernet og bygget opp igjen for å gi plass til nye og større heiser og et nytt trappeløp. Det er også åpnet opp i bygget med det som kalles øksehugget.  I øksehugget ligger et atrium på inntil seks etasjer, trapper på tvers av bygget og tilgang til resepsjon og lobby på plan én og til Smauet kafee på plan to. Bygget har inngangsparti i Nygårdsgaten i plan 1 mot sentrum og på plan 3 mot Fosswinkelsgate mot Nygårdshøyden, og øksehygget åpner opp mellom disse. 

Øksehugget som åpner opp tvers igjennom bygget.
Øksehugget som åpner opp tvers igjennom bygget.
Foto: Hugo Lutcherath

Ellers har bygget blitt strippet ned til betongen innvendig mens fasader og det meste av dekker stod igjen. Bygget har fått ny innredning og nye tekniske anlegg. 

Internt er Nygårdsgaten 5 organisert rundt to åpne gårdsrom som gir lys og luft inn i bygget. Begge disse gårdsrommene spiller en viktig rolle også i nye Nygårdsgaten 5. De eksisterende gårdsrommene ble senket ned henholdsvis en og to etasjer. Dette gir mer daglys dypere i bygningskroppen, forsterker kvaliteten i for eksempel personalrestauranten og gir mer kontorareal.

Bilde av Storsalen
Bilde av Storsalen
Foto: Hugo Lutcherath

Nygårdsgaten 5 er prosjektert og rehabilitert etter Tek17. Oppvarming skjer med radiatorer og gulvvarme og er basert på UiB sitt nærvarmeanlegg og solcelleanlegg på taket. Spisslast tas med fjernvarme fra BKK. Bygget har balansert ventilasjon med varmegjenvinning. Beregnet energibruk per kvadratmeter per år er 110 kWh. Bygget er i energiklasse B.

Det meste er mulig å ta vare på, men gjenbruksprosjekt blir ofte noe dyrere. Vi jublet derfor da vi fikk tildelt oppdraget fra byggherre Universitet i Bergen, der bestillingen var: «Mest mulig av det gamle BT-bygget skal gjenbrukes, inkludert vinduer, rekkverk, interiør, kunst og betong.»

Bilde
Tegl fra bygget ble rensket og gjenbrukt i en innvendig vegg
Foto: Harald Dale / bygg.no

Det gamle trykkeriet blir erstattet med ny storsal. Her skal vi pynte veggene med gamle kunstverk, som tidligere befant seg i byggets trappegang. De er skåret ut og tatt vare på.

I det gamle trappehuset tok vi ned et kunstverk i mineralittpuss. Vi skar det ut etasje for etasje. Det er montert opp igjen i storsalen og i et fellesområde,
I det gamle trappehuset tok vi ned et kunstverk i mineralittpuss. Vi skar det ut etasje for etasje. Det er montert opp igjen i storsalen og i et fellesområde,
Foto: Harald Dale / Byg.no

Totalrehabiliteringen har gitt et bygg med Breeam Very Good-sertifisering, lavere energibruk og plass til langt flere teambaserte kontorarbeidsplasser. Bygget ble innflytningsklart sommeren 2023 og 450 universitetsansatte får kontorplass her. Rehabiliteringen startet i mai 2021 og stod ferdig i august 2023! Se så fint det er blitt.

Kontaktperson: Odd Jarle Kleppe 952 82 228

Hovedbilde med flere: Hugo Lutcherath 

 BIlder i karusell: Harald Dale 

Bilder fra byggeperioden.
Foto: Hugo Lutcherath
  • Kunde: Universitet i Bergen
  • Ferdigstilt: June 2023
  • Type: Totalentreprise
  • Arkitekt: Artec