Prosjekter

Ortun Badeanlegg

Ortun Skole har fått ny svømmehall bestående av et treningsbasseng og et opplæringsbasseng.

Ortun badeanlegg ble overlevert til Bergen kommune sommeren 2022.

Entreprisekostnad: 154,1 millioner + mva.

Det opprinnelige svømmeanlegget på Ortun skole ble bygd i 1970 og hadde omfattende behov for oppgraderinger. Det ble valgt å rive det gamle og bygge helt nytt og større anlegg. Som en del av prosjektet har også uteområder og tilkomstveien fått et løft.

Svømmehall med treningsbasseng og terapibasseng

Det nye anlegget består av et treningsbasseng på 25x12,5 meter og et opplærings- og terapibasseng på 16,75 x 10,6 meter. Begge bassengene har hev-senk bunn som kan justeres fra 0 - 2 meters dybde.

Opplæringsbassenget er tilrettelagt for funksjons nedsette personer og baby svømming og har blant annet tilkomst via en justerbar rampe. Bassenget kan holde 34 grader om ønskelig.

Mellom de to bassengene er det laget en mellomsone. Anlegget har videre to sett med garderober, vaktrom, møterom, badstuer, lagerrom, personalsoner og et stort teknisk rom i kjeller.

Begge bassengene har store vindusflater mot natur og omkringliggende områder. Videre er det også montert flotte spile tak i osp, der treningsbassenget har en flott bue i tak. Det store vindusfeltet i svømmehallen med treningsbassenget har elektromagnetisk glass som kan dimmes.

Brødrene Ulveseth har vært totalentreprenør på prosjektet. I tillegg har Brødrene Ulveseth selv utført grunnarbeid, betongarbeid og muring. På prosjektet er det brukt 2409 kubikkmeter med betong og det er støpt synlige betongvegger i opptil 9,5 meters høyde. Det er lagt ca 2300 kmv med fliser i prosjektet. Deler av bygget står på stålkjernepeler som er inntil 15 meter dype ned til fjell. Deler av taket har solcellepanel.

Tre-dragere fra det gamle anlegget er gjenbrukt som benker i foaje i det nye anlegget.

Se byggeprosessen her på 3 min

Se film fra prosjektet her!

  • Kunde: Bergen Kommune
  • Ferdigstilt: May 2022
  • Type: Nybygg - Næring
  • Budsjett: 136 000 000 + mva