Prosjekter

Øygarden Lokalmedisinske Senter

Nytt lokalmedisinske senter

Brødrene Ulveseth har vært totalentreprenør på Øygarden Lokalmedisinske Senter. Byggherre er de tre kommunene i Nye Øygarden kommune, i samarbeid med Helse Bergen. Bygget er på ca 9200 kvm totalt.

Senteret skal romme legevakt, fastlegekontor, restbehandling etter sykehusopphold, tilbud om øyeblikkelig hjelp, dialyse for nyresyke, tannlegesenter, rehabilitering og forebygging i et frisk-livs- og mestringssenter. Tre sengeposter (intermediær avdeling, rehabilitering og korttids-sykehjem) skal ha til sammen 48 senger.

Bygget tilfredsstiller kravene i Tek10. Oppvarming er basert på varmepumpe mot jordvarme. Bygget holder lavenergistandard og er i energiklasse B. Det har mange avanserte tekniske installasjoner og skal være et testanlegg for ny velferdsteknologi. For å sikre at kritisk digital teknologi alltid virker har bygget dieselaggregat i tilfelle strømbrudd.

Kontraktssum 152 millioner uten mva. Kostnadsramme på byget er 300 millioner.

Byggestart på prosjektet var i 2016, mens overlevering til byggeherre fant sted i slutten av november 2018

Les mer om prosjektet på bygg.no http://www.bygg.no/article/1376315

  • Kunde: Fjell kommune (Øygarden kommune)
  • Ferdigstilt: May 2019
  • Type: Totalentreprise
  • Budsjett: 152 000 000 +mva
  • Arkitekt: LINK Arkitektur