Prosjekter

Rema 1000 - Sentrallager Hylkje

Nytt lagerbygg

På Hylkje i Åsane i Bergen har Brødrene Ulveseth bygget Rema1000 sitt nye sentrallager på 20.000kvm i totalentreprise.

Bygget rommer 22 000 palleplasser. I tillegg kan 3 000 paller plasseres i varemottak og på oppstillingsplasser. Tørrvarelageret er på 11 486 kvadratmeter, kjølelageret 3 050 kvadratmeter og fryselageret 2 200 kvadratmeter. Kjøle- og fryseanleggene er blant de største i Bergen. Tekniske rom inkludert laderom for trucker er på 1 500 kvadratmeter og kontorer inkludert kantine og garderober er på 1 000 kvadratmeter. Utenfor bygget er det et asfaltert areal på 18 mål. Bygget har 29 lastebrygger med værtetting og yterligere fem brygger (uten værtetting) som brukes til returgods.

Mer informasjon på denne siden: http://www.bygg.no/prosjekter/rema-lager

  • Kunde: Rema 1000
  • Ferdigstilt: November 2010
  • Type: Nybygg
  • Budsjett: 110 000 000 + mva
  • Arkitekt: Arkitektkontoret Grieg