Prosjekter

Rema 1000 - Sentrallager Hylkje

Nytt lagerbygg

På Hylkje i Åsane i Bergen har Brødrene Ulveseth bygget Rema1000 sitt nye sentrallager på 20.000kvm i totalentreprise.

Bygget rommer 22 000 palleplasser. I tillegg kan 3 000 paller plasseres i varemottak og på oppstillingsplasser. Tørrvarelageret er på 11 486 kvadratmeter, kjølelageret 3 050 kvadratmeter og fryselageret 2 200 kvadratmeter. Kjøle- og fryseanleggene er blant de største i Bergen. Tekniske rom inkludert laderom for trucker er på 1 500 kvadratmeter og kontorer inkludert kantine og garderober er på 1 000 kvadratmeter. Utenfor bygget er det et asfaltert areal på 18 mål. Bygget har 29 lastebrygger med værtetting og yterligere fem brygger (uten værtetting) som brukes til returgods.

  • Kunde: Rema 1000
  • Ferdigstilt: November 2010
  • Type: Nybygg
  • Budsjett: 110 000 000 + mva
  • Arkitekt: Arkitektkontoret Grieg