Prosjekter

Sorteringshall BIR

Hallen skal brukes til sortering av restavfall og lagring av rundballer med boss.

Brødrene Ulveseth har vært total-entreprenør på prosjektet for BIR i Rådalen.

Sorteringshallen er på 48 m X 37,2 m + teknisk rom og er dermed på over 1800 kvm. Hallen har en fri innvendig høyde på 15.

Hallen skal brukes til sortering av restavfall og lagring av rundballer med boss.

Hallen har betongvegger med 45 cm tykkelse i 4 og 6 meter høyde som tåler press fra maskinene som skal brukes i hallen.

Ettersom denne type bygg har høyrisiko for brann, er anlegget levert med 2 brannkanoner i tak som gir 1200 liter i minuttet med vann/skum. Det er også levert detekorsystem innvendig med kontinuerlig varmesøking, samt ventilasjonsanlegg med kapasitet på 160.000 m3 pr time.

For å ivareta sigevann fra bosset i hallen er det i tillegg levert oljeutskiller og pumpekum tilkoblet energisentralen.

Prosjektet er levert uten skader på personell, få RUH og ryddig byggeplass i hele prosessen.

Oppstart: November 2019. Ferdigstilt: Mai 2020

  • Kunde: BiR
  • Ferdigstilt: May 2020
  • Type: Nybygg - Næring
  • Budsjett: 28 000 000 + mva