Prosjekter

Spar Sund (Steinsland)

Ny matbutikk

Den nye butikken erstatter en mindre butikk på tomten og den skal dekke flere bygder i Sund kommune. Prosjektet er en del av utbygging og utvikling på Forland, sier daglig leder Kjetil Klepsvik og legger til at det er 17 arbeidsplasser i butikken.

Både Klepsvik og de andre ansatte i Spar Sund er veldig godt fornøyd med å ta i bruk en større, åpnere og lysere butikk med bedre logistikk.

30 millioner kroner
Det nye butikkbygget er ført opp i en totalentreprise. Det arkitektoniske konseptet er utviklet av Stracon AS, mens Rolv Eide Arkitekter har laget arbeidstegninger. Tiltaks-
haver er Klepsvik Eiendom AS.

Butikken har en etasje og en grunnflate på drøyt 1.200 kvadratmeter. Salgsarealet er på 890 kvadratmeter og lager (tørr, kjøl og frys) er på 230 kvadratmeter.

Over hovedinngangen ligger det kontorer, spiserom og garderober på totalt 155 kvadratmeter.

Kontraktssummen er på cirka 30 millioner kroner eksklusiv moms, og da er omfattende grunnarbeider medregnet. Byggestart var 1. november 2014 og bygget stod ferdig etter nøyaktig ett år.

Tekst og foto: Bygg.no

  • Kunde: Klepsvik Eiendom
  • Ferdigstilt: December 2015
  • Type: Totalentreprise
  • Budsjett: 30 mill + mva
  • Arkitekt: Rolv Eide