Prosjekter

Vaskerelven 39 og Olav Kyrresgate 41

Rehablitering + påbygg

Prosjektet består av ombygging og totalt rehabilitering av Olav Kyrresgate 41 og Vaskerelven 39. I tillegg er det bygget et mellombygg med glassfasade mellom de to eksisterende bygårdene. Totalt er prosjektet på ca 5000 kvm.

Innvendig er byggene totalt rehabilitert med nye tekniske installasjoner, nye overflater, tak-terrasse m.m. Utvendig er fasader modernisert/rehabilitert og detaljer fremstår i dag i sin opprinnelige form. Det har lenge vært et åpent utvendig gårdsrom mellom bygårdene, men den nye mellombygget med glass-fasaden binder byggene sammen til et stort kontorfellesskap. På dette prosjektet har det vært stor fokus på å bevare gamle detaljer samt å skape harmoni mellom gammelt og nytt..

Den største utfordringen med prosjektet har vært mangle på riggplass til oppbevaring av utstyr og materiell.

Prosjektet ble overlevert byggherre Vestenfjeldske Eiendom AS mot slutten av 1 kva 2020 som planlagt.

Som totalentreprenør er vi stolt av ferdig resultat og takker våre mange samarbeidspartnere på prosjektet.

Vaskerelven 39 ble belønnet med Bergen kommunes arkitektur-og byformingspris i 2020

  • Kunde: Vestenfjeldske Eiendom AS
  • Ferdigstilt: June 2020
  • Type: Totalentreprise
  • Budsjett: 76 000 000 + mva
  • Arkitekt: MAD