#rehabilitering

Illus: Damsgårdsveien 77-79

Damsgårdsveien 77-79

Rehabiliering + Nybygg - Boliger

Illus: Forum Scene

Forum Scene

Rehabiliering av kulturhus

Illus: Garnes Gatehospital

Garnes Gatehospital

Prosjektet bestod av full rehabilitering og ombygging fra undervisningsbygg til …

Illus: Hulldekkefabrikk på Sotra

Hulldekkefabrikk på Sotra

Utvidelse av fabrikk på Døsje

Illus: Johannessenteret

Johannessenteret

Total rehabilitering av eksisterende bygg samt tilbygg

Illus: Kaigaten

Kaigaten

Rehabilitering av næringsbygg

Illus: Kavlifabrikken - Damsgårdsv. 59

Kavlifabrikken - Damsgårdsv. 59

Rehabiliering av næringsbygg og 18 nye boliger på toppen

Illus: Klimaklyngen

Klimaklyngen

Rehablitering av verneverdige "værvarslingen"

Illus: Nygårdsgaten 5

Nygårdsgaten 5

Totalt ombygging og rehabilitering av Nygårdsgaten 5

Illus: Sund Senter

Sund Senter

Sund Senter er rehabilitert og bygget om.

Illus: Åsane Folkehøyskle

Åsane Folkehøyskle

Rehablitering av eksiterende skolebyggning