Tjenester

Elementproduksjon til alle typer betongbygg

Con-Form er Bergens ledende produsent av betongelementer.

Velg side
Stian Hjellestad

Stian Hjellestad

Kontaktperson

Stian.Hjellestad@vestnorskmortel.no

Con-Form Bergen ble etablert i 1996. Produksjon av CF vegg på omløpssystem fra Vollert Maschinenfabrik foregår i egne lokaler på Rolvsvåg utenfor Bergen, mens en egen avdeling leier lokaler på Døsjø hvor det produseres fasader og dekke elementer.

Con-Form Bergen har en kapasitet på 20.000 m2 med CF vegger og 20.000 m2 dekker samt 10.000 m2 fasade elementer. I tillegg produserer vi trapphus, repoer, svalganger, balkonger m.m.

Com-Form Bergen er et deleid datterselskap av Brødrene Ulveseth. Fabrikken på Døsje ble i 2021/2022 bygget på og modernisert og fremstår i dag som ledende innenfor dette segmentet. Her produseres blant annet dekker, bjelker, søyler, balkonger, vegger og trapper i betong. Fabrikken kan også produsere hulldekker og plattendekker.

Konstituert fabrikksjef:

Stian Hjellestad       

stian@conformbergen.no       

tlf 94160113

Salg og prosjekt:

Steinar Edvardsen               

steinar.edvardsen@con.form.no

tlf 90140942

Se film her fra utvidelsen av fabrikken